ro gb
 

ACTIVITATILE MEMBRILOR

  • Implicarea sociala alaturi de ceilalti membrii ai asociatiei in vederea colaborarii interne si internationale si promovarea schimbului de experienta în domeniul geologiei inginereşti;
  • Participarea la întâlniri şi dezbateri ale unor proiecte sau aspecte din activitatea membrilor sau a instituţiilor participante in cadrul unor evenimente interne  organizate periodic in incinta Facultatii de Geologie si Geofizica (mese rotunde, simpozioane)
  • Ocazia participarii active, in calitate de speaker in cadrul unor simpozioane interne şi internaţionale cu lucrari pe probleme de geologie inginerească in vederea evaluarii lucrarilor stiintifice prezentate, de catre persoane cu experienta in acelasi domeniu. Autorul va lua la cunostinta recomandările și observațiile referenților în vederea îmbunătățirii calității articolului sau lucrarii stiintifice prezentate.
  • Instiintarea periodica prin e-mail cu privire la calendarul evenimentelor ştiinţifice interne şi internaţionale, precum şi invitatia de a participa la acestea.
  • Actualizarea cunoştinţelor ştiinţifice cu privire  la noile teorii aparute in domeniul geologiei ingineresti
  • Promovarea şi afirmarea cercetării ştiinţifice si învăţământului alaturi de comunitatea de ingineri geologi si geofizicieni de pe plan local prin schimbul de opinii şi de experienta între diferite institute ştiinţifice şi de proiectare din ţară şi din străinătate