ro gb
 

EUROCODURI

 

 • SR EN 1997-1/2004-Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale
 • SR EN 1997-2/2008-Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Investigarea si incercarea terenului 

NORMATIVE SI GHIDURI

 • AND 614/2014: Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi
 • NP 074/2014: “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”
 • NP 112-2014: “Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa”
 • NP120-2006: Normativ privind cerintele de proiectare si executie a excavatiilor adanci in zone urbane
 • NP 122-2010: “Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici”
 • NP 123-2010: “Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti”
 • NP125:2010: “Normativ privind fundarea Constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire
 • NP126:2010: “Normativ privind fundarea Constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari”
 • P 100-1/2013: “Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri”
 • TS – MLPAT 1994  „Indicator de norme de deviz si catalog pentru lucrari de terasamente”
 • P125-1984: Indrumator tehnic pentru studiul proprietatilor pamanturilor necoezive lichefiabile
 • C159-1989: Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrarii cu con, penetrare statica, penetrare dinamica, vibropenetrare


STANDARDE INTERNATIONALE

 • SR EN ISO 14688-1:2004 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere
 • SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare
 • SR 3414-1994. Geologie, geologie tehnica si geotehnica. Harti, sectiuni si coloane. Indici, culori, semne conventionale
 • STAS 6054-77. Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei
 • STAS 3950-1981. Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de masura
 • STAS 1242/2-1983. Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai ferate, drumuri si autostrazi
 • STAS 1242/3-1987. Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise
 • STAS 1242/4-1985. Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi
 • STAS 1242/8-1975. Teren de fundare. Principii de cercetare geofizica a terenului prin metode electrometrice in curent continuu
 • STAS 1709/1-90. Adancimea de inghet in complexul rutier
 • STAS 1913/1-1982. Teren de fundare. Determinarea umiditatii
 • STAS 1913/2-1976. Teren de fundare. Determinarea densitatii scheletului pamanturilor
 • STAS 1913/3-1976.Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor
 • STAS 1913/4-1986.Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate
 • STAS 1913/5-1985.Teren de fundare. Determinarea granulozitatii
 • STAS 1913/12-1988. Teren de fundare. Determinarea umflarii libere
 • STAS 2914-84. Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate
 • STAS 3300/1-1985.Teren de fundare. Principii generale de calcul
 • STAS 3300/2-1985. Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe
 • STAS 4606/80. Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali. Metode de incercare. (continut de impuritati)
 • STAS 7107/1-76. Teren de fundare. Determinarea materiilor organice
 • STAS 7107/3-74. Teren de fundare. Determinarea continutului de carbonati
 • STAS 8942/2-1982. Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare prin forfecare directa
 • STAS 8942/6-1976 .Teren de fundare. Incercarea pamanturilor la compresiune monoaxiala pe pamanturi
 • SR EN 196/2-2013. Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimica a cimentului (agresivitate betoane)
 • SR EN 933-9/A1: 2013, NF P94-068. Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea partilor fine. Incercarea cu albastru de metilen. (valoarea de albastru)
 • SR EN 1097/2-2010. Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare (metoda Los Angeles)
 • SR EN 1926/2009. Metode de incercare a pietrei naturale. Determinarea rezistentei la compresiune uniaxiala.
 • SR EN ISO 10390/2015. Calitatea solului. Determinarea pH-ului. (agresivitate sol)
 • SR EN 12390/6-2010. Incercarea pe beton intarit. Rezistenta la intindere prin despicarea epruvetelor.
 • SR EN ISO 14689-1:2004. Cercetari si incercari geotehnice. Denumirea si clasificarea rocilor. Partea 1:Denumire si descriere
 • SR EN ISO 22475-1/2007        . Cercetari si incercari geotehnice. Prelevari si masurari piezometrice. Partea 1: principii de executie
 • SR EN 22475-2/2009. Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurare a apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si personal
 • SR CEN ISO/TS 22475/3-2009. Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurare a apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformitatii si personalului de catre o terta parte

 

 HARTI DE HAZARD SI RISC LA ALUNECARE

 • Legea 288/1998:  Delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale. Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, n3. 354/16.09.1998, pp. 1-4. Bucuresti.
 • Legea 575/2001: Legea privind planul de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a V-a – Zone de risc natural. Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 726/14.11.2001, pp. 3-7, 18-19, 31. Bucuresti.
 • Legea 382/2003: Exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale. Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 263/16.04.2003, pp. 1-9,  Bucuresti.
 • Legea 447/2003, Modul de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren. Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 305/07.05.2003, pp. 1-4. Bucuresti.
 • Legea 932/2007, Metodologie privind finantarea de la bugetul de stat a hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 596/29.08.2007, pp. 1-4, Bucuresti